Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Như thể bạn là một kỹ sư ở phía trước của một chiếc máy bay di chuyển, bạn sẽ phải đưa vòng tròn màu đỏ đến màu xanh lá cây bằng cách sử dụng sự khéo léo và tính toán xác suất khi di chuyển nền tảng và loại bỏ hỗ trợ.