Engineerio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như thể bạn là một kỹ sư ở phía trước của một chiếc máy bay di chuyển, bạn sẽ phải đưa vòng tròn màu đỏ đến màu xanh lá cây bằng cách sử dụng sự khéo léo và tính toán xác suất khi di chuyển nền tảng và loại bỏ hỗ trợ.