Endless Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

xe tải quái vật tuyệt vời khiển một mạch đầy chướng ngại vật và thuốc nổ nên tránh nhảy. Đi những bước nhảy cho thủ đoạn khó tin và kiếm được tiền để mua nâng cấp cho chiếc xe của bạn.