Emoticon Balloons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một loạt các bong bóng với các khuôn mặt khác nhau đang tăng dần. Nhiệm vụ của bạn là chọn những thứ giống nhau, không chỉ về màu sắc của chúng, mà còn về mặt biểu đạt của chúng, để làm cho chúng biến mất. Càng nhiều trước khi leo trèo cuối cùng, thì càng tốt.