Emergency Surgery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có ba bệnh nhân trong phòng chờ để, từng người một, bạn sẽ trải qua phẫu thuật để nhanh chóng giải quyết vấn đề sức khỏe của họ. Bạn có nhiều xương bị hỏng để sửa chữa, các công cụ để đạt được nó và sự giúp đỡ vô giá của một hướng dẫn sẽ cho bạn biết phải làm gì trong từng bước.