Elsa's True Love : Jack vs Hiccup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa yêu hai người đàn ông, Jack và Hiccup. Nhưng không biết ai đã quyết định cho một cuộc hẹn, vì vậy phải chịu sự tra hỏi khó khăn. Mà lại hài lòng hơn với câu trả lời của họ Elsa sẽ là người may mắn. Người kia sẽ dành vài ngày khóc disconsolately, nhưng một con vẹt đuôi dài được mua và sẽ được hạnh phúc. Fin.