Elsa's Summer Vacation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mùa hè này sẽ đi du lịch Elsa. Và không chỉ một mà ba. Cụ Paris, New York và Hawaii. Và tất cả các nước cần tủ quần áo của bạn cho phù hợp. Vì vậy, trước khi rời khỏi, lượt lục lọi trong tủ quần áo và chọn một cách khôn ngoan.