Elsa's Stomach Virus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Elsa không phải là rất tốt ngày hôm nay, có một loại virus dạ dày và bạn bác sĩ của mình. Bạn phải chữa trị loại bỏ virus bằng thuốc và làm cho một hoạt động để dạ dày khỏe mạnh.