Elsa's Snapshot Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Anna phục hồi ảnh cũ ở nơi bạn xuất hiện ăn mặc rất đẹp. Họ muốn mua sắm và tìm thấy chính xác những bộ quần áo giống nhau. Chúng tôi hy vọng bạn nhận được!.