Elsa's Secret Wardrobe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khám phá các cloakrooms bí mật của Elsa, nơi ghen bảo vệ quần áo của mình và phụ kiện đẹp. Nhưng trước tiên, một phiên trang điểm tốt và đầy đủ relazar môi, mắt và má. Bây giờ bạn hiểu tại sao Elsa là công chúa với hoàng tử Charming tất cả giấc mơ.