Elsa's Ice Cream Rolls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa vừa mở một cửa hàng kem, và chuyên về cuộn kem. Thực hiện theo hướng dẫn của mình và tìm hiểu để làm cho niềm vui lớn hơn của khách hàng, tất cả thuộc về gia tộc Disney.