7.8
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Elsa vừa mở một cửa hàng kem, và chuyên về cuộn kem. Thực hiện theo hướng dẫn của mình và tìm hiểu để làm cho niềm vui lớn hơn của khách hàng, tất cả thuộc về gia tộc Disney.