Elsa's Fashion Blog

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa mở một blog dành riêng cho thời trang. Và để khuyến khích anh ta, anh ấy phải chụp vài bức ảnh với các mô hình khác nhau và tính thẩm mỹ khác nhau. Chọn quần áo và phụ kiện tốt, kết hợp chúng với ân sủng và nhận được tất cả "thích" bạn có thể. Ảnh nào trong số tất cả các hình ảnh sẽ có giá trị nhất trong các mạng xã hội? Khám phá nó bằng cách chơi.