Elsa Weather Girl Fashion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mặc dù Elsa đã thay đổi bộ Disney cho những người của truyền hình để cống hiến chính nó để cung cấp cho các phần khí tượng, cô vẫn là Elsa cùng của luôn. Và vì lý do đó, đối với mỗi dự báo, nó đòi hỏi trang phục đặc biệt của riêng nó đi kèm với mỗi một trong số họ bởi các bổ sung tương ứng và thanh lịch.