Elsa Tassel Design

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa trở thành hippie và gắn mình để mặc tua. Với điều này trong tâm trí, thiết kế một giỏ mua đầy đủ các hiện vật như vậy bao gồm sợi và chọn quần áo phù hợp với xu hướng mới.