Elsa Super Power Princess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi chúng ta nói về siêu anh hùng, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến trang phục đặc biệt. Và Elsa trong tình trạng siêu anh hùng của anh ta có một vài lựa chọn. Những gì không bao giờ được tính đến là trang điểm, cũng quan trọng như màu sắc của lớp phủ hoặc mặt nạ. Và Elsa rất quan tâm đến những chi tiết đó.