Elsa Skating Injuries

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa Elsa đã gặp tai nạn và người bạn không thể tách rời Olaf người tuyết của ông cần giúp đỡ của bạn để chữa lành các vết thương. Làm sạch vết thương, cung cấp cho một loại kem và đặt một băng để chữa lành.