Elsa Round the Clock Fashionista

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa có ba sự kiện trong một ngày và bạn có để giúp cô kết hợp trang phục của mình để phù hợp với từng nơi. Đầu tiên để đi đến lớp, sau đó cho một ngày với bạn trai của mình và cuối cùng để đi khiêu vũ với bạn bè của cô.