Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Đối với Snow Queen là Elsa, mùa hè là một sự tra tấn thực sự. Vì vậy, thỉnh thoảng, nó đi kèm một cái giếng đóng băng. luôn luôn đi kèm với trang phục và phụ kiện phù hợp để cảm thấy tươi.