Elsa Pastel Summer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đối với Snow Queen là Elsa, mùa hè là một sự tra tấn thực sự. Vì vậy, thỉnh thoảng, nó đi kèm một cái giếng đóng băng. luôn luôn đi kèm với trang phục và phụ kiện phù hợp để cảm thấy tươi.