Elsa Metallic Skirts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa muốn viết trong blog của mình trên váy bằng kim loại để nó phải được chứng minh trước một số ít và vì nó là, áp dụng trang điểm để có tốt đẹp trong hình ảnh tương ứng.