Elsa Leaving Jack Frost

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa muốn rời khỏi bạn trai Jack và cần sự giúp đỡ của bạn để chia tay với anh ta, tạo ra một hồ sơ để gặp gỡ mọi người và chọn một chàng trai tôi có một cuộc hẹn. Nhưng là nó an toàn rời Elsa Jack?