Elsa Birth Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham dự là người đầu tiên nhận chăm sóc em bé sơ sinh đông lạnh Elsa. Theo dõi sức khỏe của họ và cung cấp cho rất nhiều tình yêu là rất cần thiết.