Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Elsa và Rapunzel sẽ cạnh tranh để xem ai gửi ảnh đẹp nhất để Snapchat. Họ có thể là một lễ hội âm nhạc, một ngày lãng mạn hay một đêm ra cho con gái.