Elsa and Rapunzel Snapchat Rivals

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Rapunzel sẽ cạnh tranh để xem ai gửi ảnh đẹp nhất để Snapchat. Họ có thể là một lễ hội âm nhạc, một ngày lãng mạn hay một đêm ra cho con gái.