Elsa and Rapunzel Pretty in Floral

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Rapunzel muốn được xinh đẹp trong dòng và phù hợp với môi trường hoa mùa xuân nơi mùi hương và màu sắc rất nhiều, vì vậy trong các cửa hàng quần áo có sẵn cho in hoa rất nhiều.