Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Elsa và Rapunzel muốn được xinh đẹp trong dòng và phù hợp với môi trường hoa mùa xuân nơi mùi hương và màu sắc rất nhiều, vì vậy trong các cửa hàng quần áo có sẵn cho in hoa rất nhiều.