Elsa and Rapunzel Festival Getaway

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rapunzel Elsa và kế hoạch đến thăm hai lễ hội âm nhạc. Một hippie hơn, đá khác hơn. Cả hai phải chọn mà bên họ muốn nhìn theo đặc điểm của từng xu hướng thẩm mỹ.