Elsa and Moana Fantasy Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Moana đã được mời đến một điệu nhảy trong rừng huyền diệu, vì lý do đó phải chọn kiểu tóc, trang phục và phụ kiện tưởng tượng theo chủ đề. Họ có thể lựa chọn một elf, một yêu tinh hay một nàng tiên. Bạn thích gì?.