Elsa and Barbie Date Fashion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Barbie đã được triệu hồi với những người cầu hôn tương ứng của họ. Và họ sẽ đi cùng nhau. Vì lý do này, họ cũng đồng bộ hóa thiết lập, trong đó họ sẽ phải nhìn đẹp với sự giúp đỡ của trang điểm và chọn một tủ quần áo mà mê hoặc các chàng trai.