Elsa and Anna Villain Style

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Anna đang cạnh tranh cho vai trò của nhân vật phản diện của tất cả. Đầu tiên là để chọn quần áo, phụ kiện và kiểu tóc lấy cảm hứng từ các nhân vật phản diện nổi tiếng nhất của vũ trụ Disney. Những gì bạn nghĩ sẽ là vô nhân của hai?.