Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Elsa và Anna đã tổ chức một bữa tiệc hồ bơi. Vì vậy, trước khi họ đến thực khách phải chọn áo tắm đúng và trang trí để làm cho nó rất thoải mái và lưu ý rằng nó là một địa điểm.