Elsa and Anna Pool Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elsa và Anna đã tổ chức một bữa tiệc hồ bơi. Vì vậy, trước khi họ đến thực khách phải chọn áo tắm đúng và trang trí để làm cho nó rất thoải mái và lưu ý rằng nó là một địa điểm.