Elsa 4 Seasons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó không quan trọng nếu đó là mùa xuân, mùa hè, mùa thu hoặc mùa đông. Công chúa Disney Elsa luôn trung thành với một điều: Trang phục chọn vị giác tốt và các phụ kiện tương ứng, đặc biệt nếu cô ấy trông cậy vào bạn như một nhà tư vấn. Bạn có dám không?