Ellie Skin Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Elllie đã được rất nhiều các loại kem khác nhau trên khuôn mặt của bạn mà cuối cùng ông đã để lại một nhiễm khủng khiếp. Bạn phải đi đến bác sĩ da và qua xử lý để thu hồi vẻ đẹp mà luôn luôn đặc trưng.