Ellie Morning Routine

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Tìm hiểu đó là thói quen buổi sáng Ellie và tham gia trong đó. Làm sạch da, trang điểm, chọn quần áo mà mệnh lệnh trái tim và đi nhanh chóng đến trường để có được điểm cao và carve ra một tương lai tuyệt vời. Một cô gái gương mẫu.