Ellie Morning Routine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu đó là thói quen buổi sáng Ellie và tham gia trong đó. Làm sạch da, trang điểm, chọn quần áo mà mệnh lệnh trái tim và đi nhanh chóng đến trường để có được điểm cao và carve ra một tương lai tuyệt vời. Một cô gái gương mẫu.