Eliza's Spell Factory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giáng sinh đang đến gần và Eliza đã chọn nó làm chủ đề khi sáng tác các loại thuốc ma thuật đáng sợ và hài hước của mình. Hãy vui vẻ với cô ấy chọn những đối tượng Giáng sinh thông thường, kết hợp chúng với một chút tài năng và Eliza uống kết quả để khám phá những gì nó được biến đổi thành.