Eliza Winter Blogger Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Eliza muốn cập nhật blog thời trang của mình, nhưng cô ấy cần tích lũy lượt thích để kiếm tiền và chi tiêu cho quần áo mùa đông mới. Trước khi bạn sẽ phải ăn mặc với những thứ tốt nhất bạn có trong tủ quần áo để tạo ra lợi nhuận như vậy và, từ đó, điều tiếp theo sẽ là mua những thứ mới để cập nhật và đạt được vinh quang trực tuyến.