Eliza Mood Swings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giống như mọi người, Eliza có những thay đổi liên tục trong tâm trạng. Và tùy thuộc vào việc bạn vui hay buồn, lựa chọn của bạn sẽ khác nhau như ăn gì, mặc gì, giao tiếp xã hội và sở thích sáng tạo nào để phát triển. Xoay bánh xe và chọn tất cả các tính năng dựa trên tâm trạng của Eliza.