Eliza Fashion Blogger Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Eliza có một blog thời trang và cần phải mua quần áo để mặc để cập nhật nó, tạo ra nhiều "thích" và kiếm tiền để mua các mô hình mới để đảm bảo cuộc sống lâu dài và thành công của blog. Đóng góp vào nguyên nhân.