Eliza E Girl Trendy Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Eliza muốn có một kiểu tóc thời trang và cần sự giúp đỡ của bạn để có được nó, sao chép tông màu, cắt và kiểu tóc từ bức ảnh để đạt được nó. Bạn cũng có thể phát triển trí tưởng tượng của mình ở chế độ miễn phí.