Elite Swat Commander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào lệnh này của những người lính hung dữ với một nhiệm vụ duy nhất, vào một tòa nhà bị tấn công, bắn vào những kẻ khủng bố và giải thoát con tin. Để đạt được tất cả điều này, bạn sẽ chỉ phải sử dụng súng của mình, tải lại liên tục và tinh chỉnh mục tiêu.