Elevator Space

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải xây dựng các cấu trúc. Càng cao càng tốt. Để làm điều này, bạn nên cố gắng để ngăn chặn các quả cầu nhỏ ngay ở giữa của cơ sở. Nếu bạn làm đúng, cấu trúc sẽ duy trì kích thước của nó khi nó phát triển. Nhưng mỗi khi bạn phạm sai lầm, nó sẽ làm giảm đường kính của nó, điều này sẽ khiến cho việc dựng lên tháp trở nên khó khăn hơn.