Elements Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi các mảnh khác nhau xuất hiện, bạn sẽ phải đặt chúng lên bảng trung tâm điều chỉnh chúng theo các khối mà bạn sẽ tìm thấy ở đó để bạn hoàn thành cả hai đường thẳng đứng và nằm ngang. Bằng cách này, chúng sẽ biến mất bằng cách làm dày điểm đánh dấu của bạn tự động.