Electrio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải tham gia các hạt điện một cách có trật tự. Các tiêu cực với tích cực và như vậy, luôn luôn ngăn chặn hiện tại là bước và con đường kết thúc trong hạt nơi mà tất cả mọi thứ có nguồn gốc.