Egypt Stone War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến chiến tranh đá từ Ai Cập. Các pharaoh cổ đã có một vấn đề với các xác ướp, và cách duy nhất để chống lại chúng được ném đá lớn chống lại họ với sự giúp đỡ của một súng cao su. Cái gì đó sẽ rất khó nếu nó không được cho các xác ướp đã không ở lại vẫn còn và phản công với đá và máy phóng riêng của họ.