Egypt Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cùng ba hoặc nhiều quân của cùng màu để xóa tất cả chúng và đi đến cấp độ tiếp theo. Nhấp chuột vào các bộ phận của các bên để có được cùng với các nhà máy.