Eggys Big Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Eggy là một quả trứng rất dũng cảm bước vào các thông số của một sinh vật chết người lạ nơi sinh sống của ảm đạm để giải cứu một số người bạn Netherworld. Nó sẽ nhảy trở ngại và bẫy sẽ chạy trốn trong khi đi thu thập trứng nhỏ trên đường.