Eggy Car

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn lái một chiếc xe nhỏ với một tải trọng duy nhất: một quả trứng nứt. Nhiệm vụ của bạn là trượt giữa các gò và trên ổ gà, ngăn trứng rơi xuống và vỡ. Ngoài ra, bạn có tiền vàng và đồ trang sức để thu thập để tích lũy lợi nhuận và mua phương tiện tốt hơn.