EG Word Brain

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng bộ não của bạn để sắp xếp bốn chữ cái sẽ xuất hiện và theo cách này tạo thành một từ có logic và ý nghĩa. Một khi thử thách được vượt qua, những thử thách ngày càng phức tạp hơn đang chờ bạn khi bạn tiến bộ qua trò chơi. Bạn có thể nghỉ ngơi ngắn để giải câu đố về các từ cũng được đưa vào cuộc vui.