EG Rts Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt lâu đài của kẻ thù, mà bạn có một đội quân lớn với kiếm sĩ, cung thủ, robot và các sinh vật mạnh mẽ khác. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan và chiến lược, hãy nhớ rằng bạn càng phá hủy, bạn sẽ càng phải dùng nhiều điểm hơn để đánh bại chúng và đánh bại đối thủ.