Edge Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để ném quả bóng golf và nó nằm trong lỗ, bạn sẽ phải tính toán sức mạnh của cú đánh và hướng. Nó sẽ không dễ dàng, vì cấu trúc của một số lĩnh vực rất xoắn. Đạt được mục tiêu của bạn bằng cách sử dụng càng ít lượt truy cập càng tốt hoặc điểm sẽ bị trừ.