Easter Sokoban

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thỏ này có giới hạn thời gian để đặt trứng Phục Sinh không gian của bạn. Nó phải được tổ chức và chịu di chuyển tính toán để hoàn thành nhiệm vụ.