E-Scooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe tay ga điện của bạn từ trạm sạc này sang trạm sạc tiếp theo trong khi thu thập tiền xu, sạc quả cầu và tăng tốc độ để đi xa hơn nữa. Mở khóa xe tay ga mới bằng cách mua chúng bằng tiền xu hoặc đến một số trạm sạc nhất định. Đi xa nhất có thể mà không bị hết pin.