E-Girls Transformation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một cô gái hiện đại, chúng tôi chắc chắn rằng bạn luôn cập nhật tất cả các xu hướng mới, được gọi là E-Girls, Vsco và Soft girl. Phải không? Thể hiện kiến thức của bạn về chủ đề này bằng cách biến ba cô gái bình thường liên quan đến từng thời trang này, mà bạn sẽ phải sử dụng trang điểm, quần áo và các phụ kiện khác.