Dynamons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dynamons để nắm bắt và huấn luyện Pokemon phong cách để trở thành đội trưởng tốt nhất với sự giúp đỡ của giáo viên của bạn Jovani. Nhận tất cả các bạn và có thể sử dụng khả năng khác nhau của mình để giành chiến thắng huấn luyện viên khác.